Elif

Pod nieobecność Fidan w celi panuje serdeczna atmosfera. Więźniarki piszą razem listy do swoich bliskich. Wszystko się zmienia, gdy Fidan powraca. Kobiety boją się oddać swoją korespondencję strażniczce, odwagi dodaje im Melek jako pierwsza oddając s