Elif

Elif zostawia list pożegnalny i wymyka się z rezydencji. Udaje się do domu Melek. Kobieta nie posiada się z radości na widok córki. Ich szczęście zostaje zburzone wizytą policji. Okazuje się, że Kerem złożył na Melek skargę. Kobieta zostaje ar