Elif

Nad grobem Şevkiego Haktanra Kymet wyrzuca z siebie cały żal do ukochanego mężczyzny i poprzysięga zemstę na jego rodzinie. W ostatniej chwili kobieta zauważa zbliżających się Macide i Kerema i umyka z cmentarza. Birce zamierza w końcu porozmawiać z