Elif

Załamana odejściem syna Leman przeprasza Jülide i daje jej swoje błogosławieństwo. Alev nie może uwierzyć, że Leman tak szybko zmieniła zdanie. Kymet podaje Macide nielegalnie zdobyte leki. Melek zauważa, że to nowe lekarstwo i zaczyna coś podej