Elif

Pomimo starań Hümeyry prasa pisze o aresztowaniu Kerema i próbie przemytu leków. Kymet robi wszystko, by Macide przeczytała artykuły oczerniające jej syna, jednak Humeyrze udaje się ją powstrzymać. W holdingu wrze. Kolejni kontrahe