Egzamin z życia

Tatiana kłóci się z Sylwią. Uważa, że ta zbyt często odwiedza Michała i zaczyna przekraczać swoje kompetencje w udzielaniu mu pomocy. Maria uświadamia jej jednak, że będąc ciągle w zawieszeniu między Michałem a Konradem, Tatiana nie ma prawa s