Egzamin z życia

Łukasz, Konrad i Pawik coraz boleśniej odczuwają koszty, jakie pociąga ze sobą
praca w wielkim koncernie. Niekompetencja przełożonych i rutyna powoli zabija w nich
chęć do pracy. Konradowi jako pierwszemu świta pomysł odejścia.


Od czasów nieszczęsnego pokazu kontakty Ani z Anatolijem są bardzo zdawkowe.
Ania czuje, że musi w końcu porozmawiać z chłopakiem i uzyskać jakąś odpowiedź, ale
nie jest pewna, czy sama jest już na nią gotowa.


W ręce partnerów Karola trafiają dokumenty, które sugerują, że Chełmicki zawyża swoje
ceny i traktuje klientów niesprawiedliwie. Karol ma z tego powodu duże nieprzyjemności,
ale przede wszystkim uświadamia sobie, że w firmie jest zdrajca.