Dzikie pszczoły

Thomas, po panicznej ucieczce, chroni się w klasztorze, gdzie długo rozmawia z jednym mnichem. Przy okazji poznaje też młodego zakonnika, któremu płaci za to, by ten dowiedział się jak długo Sarandis pozostanie w miasteczku. Eleni postanawia r