Dzikie pszczoły

Konstantis odwołuje na posterunku oszczerstwa wypowiadane o Drosso. Doukas jest wściekły na syna za kolejną awanturę i upokarza go w obecności Eleni i Proussalisa. Konstantis wie, że nigdy tego ojcu nie zapomni, a wiedźmy Stamiris spali.