Dzikie pszczoły

Thomas wstrzykuje sobie jakaś substancję (truciznę?). Nieprzytomnego Thomasa znajduje dwóch przechodzących wiejskim traktem mnichów. Meletis z Konstantisem zakłócają zebranie rolników. Jednak nie udaje im się dowiedzieć, w