Dzikie pszczoły

Drosso mówi Nikiforosowi o ciąży. Dukas daje fałszywe plany Toliasowi, by ten pokazał je Miltiadisowi. Toedozja, pełniąc dyżur u Toliasa, znajduje przypadkiem prawdziwy plan strefy przemysłowej. Oszustwo Dukasa jest już całkowicie jasne. Marta