Dzikie pszczoły

Smaro zostaje doprowadzona na komisariat. Wkrótce potem zjawia się tam Efthimis, który dobrowolnie przyznaje się do oszustwa i jako dowód winy Smaro wskazuje na jej notes, w którym wszystko zapisuje. Kiriakos kaja się prze