Dzikie pszczoły

W zamian za milczenie i podanie innej wersji wydarzeń Dukas proponuje Thomasowi nie 10, lecz 20 akrów ziemi, dziesięciu robotników na rok, których opłaci, i sto złotych monet. Thomas i Meletis zeznają, że postrzelili się przypadkiem, podczas gdy Meletis polował na dziki. Eleni nie wierzy Thomasowi, że tak było istotnie, a kiedy chce zerwać z nim znajomość, ten obiecuje jej wyznać prawdę.