Dzikie pszczoły

Meletis, na polecenie Doukasa, zabija Lefterisa. Annette opowiada Nestorasowi smutną historię ze swego życia. Miała nieślubne dziecko, które Doukas pomógł jej oddać do adopcji. Mimo tego, iż ryzykuje, że Doukas ujawni jej tajemnicę, postanawia powiedzieć Miltiadisowi o sfałszowanym przez niego testamencie ojca. Burmistrzowi Diafani, Toliasowi, rodzi się córka. Drosso wyznaje Assiminie, że zakochała się w śpiewaku z wędrownej trupy i chce wyjechać z Diafani.