Dzikie pszczoły

Kipreos żąda gaju oliwnego i daje Dukasowi tylko dobę na przepisanie pola. W przypadku odmowy zawiadomi policję o przyczynach śmierci Janosa. Sierżant i Nestoras odkrywają, że Tomas pracował w Atenach jako prywatny detektyw. Rodzina cieszy się, że Pi