Dzikie pszczoły

Doukas wychodzi obronną ręką z przesłuchania na komisariacie. Przekonuje o swojej niewinności Proussalisa, Nikiforosa i Annette, która z kolei przekonuje Miltiadisa i Lambrosa. Drosso w rozmowie z Eleni przyznaje, że bardzo źle się czuje w ich