Dzikie pszczoły

Annette spotyka się z notariuszem i próbuje dowiedzieć się, czy testament ojca na pewno nie został zmieniony. Posuwa się nawet do gróźb i przekupstwa, ale notariusz zapewnia ją, że testament był tylko jeden i ostatnia wola jej ojca zost