Dzikie pszczoły

Sierżant Proussalis przesłuchuje panny Stamiris, które jako ostatnie widziały zmarłego. Siostry zeznają, że w noc poślubną nic szczególnego się nie wydarzyło, a Sergios wyszedł o świcie w pole. Wszystkim wydaje się podejrzany siniak na