Dzikie pszczoły

Nikiforosowi nie udaje się przekonać Theodorosa do działania przeciwko Ksantosowi, ale przypadkowe spotkanie ze starym kolegą prowadzi go do ryzykownego planu usidlenia zarówno Ksantosa, jak i Akylasa. Babis wyznaje Korinie prawdę o pieniądza