Dzikie pszczoły

Nikiforosowi nie udaje się przekonać Theodorosa do działania przeciwko Ksantosowi, ale przypadkowe spotkanie ze starym kolegą prowadzi go do ryzykownego planu usidlenia zarówno Ksantosa, jak i Akylasa. Babis wyznaje Korinie prawdę o pieniądzach, które ukradł Kiriakos. 

Drosso podejmuje ważną decyzję, która zadowoli Konstantisa. Petros znika ze swojej kryjówki. 

Zachosa odwiedza w szpitalu nieoczekiwany gość, który wywoła nowe zamieszanie.