Dzikie pszczoły

Dzieci postanawiają utrzymać swoje odkrycie w tajemnicy. Doukas jest pod presją, aby wymyślić alternatywny plan lotniska. W Pandorze odbywa się wielka uczta z okazji ciąży Eleni. 

Mirsini podejmuje ważną decyzję o omówieniu propozycji Akylasa, a Doukas prosi Antigoni o cierpliwość. Akylas czeka niemiła niespodzianka.