Dzikie pszczoły

Miltiadis wyznaje Lambrosowi, że kochał matkę Eleni i że Drosso jest prawdopodobnie jego córką. Zatem Lambros nie może poślubić Eleni, siostry swojej siostry. Nestoras otrzymuje od przyjaciela z Ministerstwa Rolnictwa, Zasobów Naturalny