Dzikie pszczoły

Podczas obiadu u Sevastosów Kleomenis przedstawia się jako bogaty arystokrata, który wyemigrował do Londynu, a po śmierci ojca postanowił odwiedzić ojczyznę w poszukiwaniu swoich korzeni. Twierdzi, że jest spokrewniony z Mirsini. Po prz