Dzikie pszczoły

Lambrosa odwiedza Ntounias, który otwarcie mu grozi. Maro, matka Zachosa, nawiązuje kontakt ze wszystkimi starymi przyjaciółmi w wiosce i obiecuje pomóc Eleni w rozwiązaniu problemu Lambrosa. Zoe kłóci się z Aimilią i wyrz