Dzikie pszczoły

Violeta i Kiriakos podtrzymują decyzję o opuszczeniu stowarzyszenia. Czy jeszcze zmienią zdanie? Doukas i Mirsini przygotowują się do podróży do Paryża. Meletis i Akylas wdają się w ostry konflikt. Po ocenzurowaniu scenariusza w grupie teatral