Dzikie pszczoły

Assimina ostrzega Drosso, by nie ufała Lefterisowi, gdyż może on zastawiać na nią pułapkę. Lefteris przyjmuje posadę załatwioną przez ojca. Kiriakos wyjeżdża z żoną do Aten, żeby zobaczyć się z synem. Zachos przychodzi do wydawnictwa i wdaje się w b