Dzikie pszczoły

Eleni w liście od Lambrosa dowiaduje się, że był on świadkiem potwornej zbrodni i mówi o tym innym. Vaios zostaje przyłapany na podsłuchiwaniu Lambrosa. Zachos odkrywa konspiracyjną gazetę u jednego z podwładnych. Lambros dostaje dwuznaczną p