Dzikie pszczoły

Sędzia niechętnie zgadza się na wymianę ławniczki w procesie Doukasa. Korina opowiada rodzinie o romansie Meletisa z kuzynką. Meletis upiera się, aby jego sekretny pokój z rzeczami po Pinelopi pozostał niezmieniony. Nalega, aby wszyscy to zaa