Dzikie pszczoły

Odbywają się oficjalne zaręczyny Nikiforosa i Assiminy. Eleni spędza pierwszą noc z Lambrosem. Nestorasowi ginie złoty zegarek. Tolias informuje Dukasa, że w ministerstwie mówi się o przeniesieniu strefy przemysłowej w inne miejsce.