Dzikie pszczoły

Doukas przyjeżdża do domu Eleni, by oświadczyć, iż godzi się na małżeństwo Assiminy z Nikiforosem. Szczęśliwie zastaje tam syna i wszyscy uzgadniają, że wieczorem ogłoszą w domu Sevastosów zaręczyny. Thomas stanowczo zaprzecza Nestorosowi, że