Dzikie pszczoły

Noc 21 kwietnia 1967 zmienia Grecję na kolejne 7 lat. W całym kraju panuje strach i przemoc. Jedni się ukrywają, inni stawiają opór, kolejni milkną w oczekiwaniu na cud tak jak większość mieszkańców Diafani. Niektórzy są za zamac