Dzikie pszczoły

Eleni i pozostali członkowie spółdzielni podejmują trudną decyzję. Sarantopoulos prosi Ouranię, by towarzyszyła mu w podróży służbowej do Rzymu, co stawia ją przed poważnym dylematem. Efsevia wyjawia Voskarisowi to, czego nie śmiała mu powiedzieć przez cały ten czas. Voskaris jest osłupiały. Jak zareaguje?