Dzikie pszczoły

Eleni i pozostali członkowie spółdzielni podejmują trudną decyzję. Sarantopoulos prosi Ouranię, by towarzyszyła mu w podróży służbowej do Rzymu, co stawia ją przed poważnym dylematem. Efsevia wyjawia Voskarisowi to, czego nie śmiała mu