Dzikie pszczoły

Po konfrontacji z Meletisem Miltiadis wydaje się tracić kontrolę. Lambros i Violeta starają się mu pomóc. Voskaris nie może zaakceptować ujawnień Efsevii. Wyrok sądu na zawsze zmienia życie sióstr Stamiri i Nikiforosa. Przepaść między