Dzikie pszczoły

Konstantis przekonuje Drosso do wyjazdu do Paryża. Mirsini otrzymuje wezwanie do stawienia się na rozprawie. Doukas postanawia spotkać się z Voskarisem. Meletis zaczyna szukać informacji, aby połączyć Doukasa z morderstwem Themelisa. Domna oznajmia,