Dzikie pszczoły

Babis wyjawia Assiminie prawdę o związku Drosso z Konstantisem. Voskaris i Sofoula przygotowują się do tymczasowego opuszczenia Diafani. Tolias i Pagona błagają córkę, aby została. Czy tym razem ich posłucha? Ourania mierzy się z pierwszymi us