Dzikie pszczoły

Mirisni nie chce rozwodu i nie zgadza się na opuszczenie domu bez walki. Konstantis i Drosso walczą o swoją miłość. Voskaris dowiaduje się o procesie. Annette namawia Meletisa do nawiązania więzi ze swoją przyrodnią siostrą, Domną. Eleni nie może się