Dzikie pszczoły

Assimina ostrzega Drosso. Voskaris próbuje wprowadzić w błąd Toliasa i Pagonę. Eleni i Lambros proszą Grammatikosa o pomoc. Sofoula nie słucha ostrzeżeń. Assimina, w obliczu trudnej sytuacji, w której się znajduje, podejmuje pochopną de