Dzikie pszczoły

Lambros i Eleni udaremniają plany Nikiforosa. Takis szantażuje Assiminę. Grammatikos mówi Doukasowi, że nigdy nie będą mieszkać pod jednym dachem. Tolias jest zmuszony zerwać zaręczyny córki z Aggelosem. Mężczyzna jest zdruzgotany...