Dzikie pszczoły

Konstantis zdaje sobie sprawę, że Takis jest trudnym przeciwnikiem. Przybył, aby odzyskać Drosso. Eleni i Letta realizują swój plan. Sofoula jest zauroczona Voskarisem. Domna osacza Konstantisa.