Dzikie pszczoły

Lambros próbuje pomóc Eleni w konflikcie z Voskarisem. Mirsini poznaje prawdę o morderstwie Giorgisa Stamirisa. Konstantis i Meletis są podejrzliwi wobec Liasa, który nalega na współpracę z nimi. Nikiforos śledzi Assiminę.