Dzikie pszczoły

Odmowa przyjęcia przez spółdzielnię nowej propozycji biznesowej Nikiforosa powoduje poważny rozłam. Proussalis robi wszystko, by usunąć Voskarisa ze stanowiska komendanta policji. Miltiadis postanawia przerwać przyjmowanie leków. Drosso jest rozdarta między Takisem i Eleni. Jaką podejmie decyzję?