Dzikie pszczoły

Odmowa przyjęcia przez spółdzielnię nowej propozycji biznesowej Nikiforosa powoduje poważny rozłam. Proussalis robi wszystko, by usunąć Voskarisa ze stanowiska komendanta policji. Miltiadis postanawia przerwać przyjmowanie leków. Drosso