Dzikie pszczoły

Powrót Annette przynosi radość w wiosce, ale także powoduje pewne turbulencje. Doukas realizuje swój plan. Drosso, głęboko poruszona spotkaniem z Eleni, podejmuje ważną decyzję. Ourania dowiaduje się o kontaktach Babisa z Meletisem. Tak