Dzikie pszczoły

Drosso jest w wyśmienitym nastroju na myśl o własnej płycie. Niestety Takis wciąż ukrywa przed nią gorzką prawdę. Relacje między Assiminą a Nikiforosem stopniowo się pogarszają. Meletis przybywa do Paryża. Miltiadis dowiaduje się o werdykcie komisji. Czy uda mu się w końcu wrócić do dawnego życia?