Dzikie pszczoły

Minęło sześć lat, życie w wiosce toczy się swoim rytmem. Miltiadis poczynił znaczne postępy w leczeniu. Violeta i Lambros nie mogą się doczekać, aby odebrać go ze szpitala. Eleni nadal cierpi w więzieniu. Jej jedynym pocieszeniem są współwięźn