Dzikie pszczoły

Strajk głodowy w więzieniu trwa, a więźniowie, reprezentowani przez Eleni, dostarczają swoje żądania Voskarisowi. Violeta jest zdruzgotana stanem Miltiadisa, który zostaje przeniesiony na oddział psychiatryczny.