Dzikie pszczoły

Lambros odmawia przyjęcia Nikiforosa do spółdzielni, szanując decyzję innych członków. Violeta rozpacza z powodu stanu Miltiadisa, który się pogarsza. Drosso wygląda na zainteresowaną propozycją Takisa, aby zostać piosenkarką.