Dzikie pszczoły

Eleni czeka na przeniesienie do więzienia, gdzie spędzi resztę życia. Tollias spodziewa się zemsty za swoją nielegalną działalność. Nestoras próbuje poradzić sobie z nową rzeczywistością. Lambros widzi, jak cały jego świat znika.