Dzikie pszczoły

Stamatis wyrzuca z kafenionu Violetę i Panagiotisa, ale cała wioska staje za nimi murem i bojkotuje lokal. Miltiadis odwiedza Thomasa i zastaje go w zatrważającym stanie. Theodossia znajduje skrytkę w ścianie, a w niej zapiski Giannosa.