Dzikie pszczoły

Eleni zrywa z Thomasem. Tajemnicę Assiminy poznaje przez przypadek Agoritsa. Doukas odkrywa, że Nikifor wcale nie pojechał do Aten, żeby oglądać maszyny rolnicze. Jest przekonany, że syn go zdradził.