Dzikie pszczoły

Dukas dowiaduje się o odrzuceniu planu i wraz z Meletisem i Konstantisem idzie do kafenionu. Dochodzi do awantury. Violeta wciąż użera się ze swoim mężem, który grozi, że w razie rozwodu zabierze jej wszystko co posiada, łącznie z kafenionem. Stamatis zna tajemnicę Assiminy i próbuje szantażować ją i Nikiforosa.