Dzikie pszczoły

Spółdzielnia Rolnicza zaczyna odbierać zaniepokojonym Sevastosom klientów. Wszyscy jej członkowie wspólnie uprawiają ziemię zamkniętych w więzieniu towarzyszy. Nikiforos zapewnia Miltiadisa, że jego ojciec nigdy nie wydostanie się z pułapki, którą na niego zastawił.